کتاب  : Barnaby   

                                                   

                                      مناسب برای زبان آموزان   First Friend 1

 

 

 

       

 

 

 

                                                کتاب : Number circus

 

                                      مناسب برای زبان آموزان   First Friends 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              کتاب : Alphabet book

 

                                  مناسب برای زبان آموزان   First Friends 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            کتاب : Tip Top 

                         مناسب برای زبان آموزان   First Friends 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               

                     

 

 

                      کتاب  :  Top student's book

                     مناسب برای زبان آموزان   First Friend 1

                               

 

                                 

                                                         

                                                  کتاب  : American 1

                                                   

                                    مناسب برای زبان آموزان   First Friend 1

 

 

 

                               

 

                                 

                                                         

                                                   کتاب  : I see  

                                                  

                              مناسب برای زبان آموزان   First Friend 2        

 

 

 

                               

 

                                 

                                                         

                                                        کتاب  : Let's go   

                                                   

                                      مناسب برای زبان آموزان   First Friend 2

                               

 

                                 

                                                         

                                                        کتاب  : Drow a picture

                                                   

                                      مناسب برای زبان آموزان   First Friend 2

 

 

 

                               

 

                                 

                                                         

                                                        کتاب  : Birthday Magic   

                                                   

                                      مناسب برای زبان آموزان   First Friend 3

 

 

 

                               

 

                                 

                                                         

                                            کتاب  : American get ready 2

                                                   

                                      مناسب برای زبان آموزان   First Friend 3

 

 

 

                               

 

                                 

                                                         

                                            کتاب  : Hands

                                                   

                            مناسب برای زبان آموزان   First Friend 3

 

 

 

                               

 

                                 

                                                         

                                                        کتاب  : Kate's Grandma

                                                   

                                      مناسب برای زبان آموزان   First Friend 3

 

 

 

                               

 

                                 

                                                         

                                                        کتاب  : Let's Begin   

                                                   

                                      مناسب برای زبان آموزان   First Friend 3

 

 

 

                               

 

                                 

                                                         

                                                        کتاب  : Magic School   

                                                   

                                      مناسب برای زبان آموزان   First Friend 1

 

 

 

                               

 

                                 

                                                         

                                                        کتاب  : Oh No

                                                   

                                      مناسب برای زبان آموزان   First Friend 3

 

 

 

                               

 

                                 

                                                         

                                                        کتاب  : Ricky in school   

                                                   

                                      مناسب برای زبان آموزان   First Friend 3

 

 

 

                               

 

                                 

                                                         

                                                        کتاب  : Singing kids 1  

                                                   

                                      مناسب برای زبان آموزان   First Friend 3

 

                               

 

                                 

                                                         

                                                        کتاب  : Super Songs  

                                                   

                                      مناسب برای زبان آموزان   First Friend 3

 

 

 

                               

 

                                 

                                                         

                                                        کتاب  : The kite

                                                   

                                      مناسب برای زبان آموزان   First Friend 3

 

 

 

                               

 

                                 

                                                         

                                                        کتاب  : Two Friends  

                                                   

                                      مناسب برای زبان آموزان   First Friend 3

 

 

 

                               

 

                                 

                                                         

                                       کتاب  : Welcome to our Classroom   

                                                   

                                      مناسب برای زبان آموزان   First Friend 3

 

 

 

                               

 

                                 

                                                         

                                                   کتاب  :  ? Where are you   

                                                   

                                      مناسب برای زبان آموزان   First Friend 3

 

 

 

                               

 

                                 

                                                         

                                                        کتاب  : ? Where's Sita   

                                                   

                                      مناسب برای زبان آموزان   First Friend 3

 

 

 

                               

 

                                 

                                                         

                                                        کتاب  : Yes , It is.

                                                 No , It Isn't 

                                                   

                                 مناسب برای زبان آموزان   First Friend 3

 

 

 

 • نام شهر  خراسان رضوی - مشهد
  آدرس :  خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد- شاهد39- پلاک 215
 • آموزشگاه زبان خیام در تمام رده های سنی دخترانه و پسرانه می باشد.
 • برگزار کننده  دوره ه های تضمینی IELTS  و TOEFL 
 •   Tel : 051-36620500
 • Email : khayyamcenter@gmail.com
 • فرم تقاضای تدریس

 

نظر سنجی

احساس خوب شما از حضور در آموزشگاه خیام کدام است؟
 • زیاد
 • متوسط
 • کم