اسامی زبان آموزانی که پاداش گرفته اند

اسامی زبان آموزانی که  پاداش خود را دریافت کرده اند :

هلیا عندیبیان (کارت هدیه 30 هزار تومانی)

سحر سادات فخرایی ( دو کارت هدیه 30 هزار تومانی)

رضا بیات (کارت هدیه 30 هزار تومانی)

آتنا قنبری (کارت هدیه 50 هزار تومانی)

آنیتا منشادیان (کارت هدیه 30 هزار تومانی)

محمدحسام ظلی (کارت هدیه 30 هزار تومانی)

1397/10/15
: 14 : 9