1. خواهشمند است حجاب اسلامی را در این مکان رعایت نمایید.
 2. تقریباً 5 دقیقه قبل از شروع کلاس در آموزشگاه حضور داشته باشید. 
 3.   15 دقیقه استراحت حق اساتید شماست خواهشمندیم رعایت نمایید.
 4. گاهی در طول ترم نیاز به تشکیل کلاسهای  جبرانی  (MAKE UP)خواهد بودکه در صورت تشکیل به اطلاع خانواده زبان آموز خواهد رسید. 
 5. از کسانی که در روزهای مقرر در آزمون پایان ترم شرکت ننمایند به هیچ عنوان امتحان مجدد به عمل نخواهد آمد.
 6. زبان آموزان از آوردن افراد همراه به کلاس خودداری نمایند.
 7. زبان آموزان حق خروج ازآموزشگاه را به هنگام برگزاری کلاس ندارند مگر با اطلاع آموزشگاه.

 1.  همراه داشتن قبض نام نویسی ترم جاری در جلسه اول 
 2. عدم غیبت بیش از سه جلسه در طول ترم 

  تبصره: غیبت بیش از سه جلسه، حتی غیبت موجه باعث محرومیت زبان آموز از شرکت در امتحان پایان ترم خواهد شد.

 3. عدم تاخیر در ورود به کلاس و همچنین عدم تعجیل در خروج از کلاس (در مواقع ضروری با دفتر هماهنگ فرمایید). 

  تبصره: هر سه مورد تاخیر یک جلسه غیبت محسو ب می‌شود و برای هرجلسه غیبت حتی غیبت موجه یک نمره کسر می‌گردد.

  توجه : در صورت غیبت در جلسات آزمون‌ها و امتحان پایان ترم نمره مربوطه صفر منظور می‌گردد(در مواقع ضروری با دفتر هماهنگ فرمایید).

 4. حضور در کلیه جلسات فوق العاده و جبرانی (جمعه) الزامی است. 
 5.  در صورت داشتن وقفه تحصیلی (بیش از  یک ترم)، شرکت در آزمون تعیین سطح، جهت ادامه تحصیل الزامی است.نمره ترم قبلی تعیین سطح ترم بعد نمی‌باشند. 

 1.  کسب حداقل نمره 70 از 100 در کل ترم
 2. در صورتی که نمره کل بین 65 تا 70 باشد زبان آموز مشروط می‌گردد. 
 3. در صورتی که نمره کل کمتر از 65 باشد زبان آموز مردود می‌گردد و ملزم به گذراندن مجدد ترم می‌باشد ( در موارد خاص امتحان مجدد برگزار می‌گردد).

 1. در صورتیکه فاصله ثبت نام و شروع کلاسها کمتر از 72 ساعت باشد به هیچ عنوان شهریه مسترد نمی گردد.
 2. چنانچه دوره تشکیل نگردد کل شهریه مسترد خواهد شد.
 3. در صورت تشکیل دوره به هیچ عنوان شهریه مسترد نخواهد شد.
 4. زمان استرداد شهریه 15 روز بعد از تکمیل فرم استرداد و تایید مدیریت آموزشگاه خواهد بود.
 5. زمان دریافت مبلغ استرداد 3 ماه بعد از تکمیل فرم استرداد خواهد بود.
 6. در صورت انصراف قبل از شروع کلاسها، 10 درصد شهریه کسر خواهد شد.
 7. بعد ازثبت نام تا 72 ساعت مبلغ دریافتی شهریه مسترد خواهد شد در غیر اینصورت به هیچ عنوان مبلغ شهریه مسترد نخواهد شد.

آموزشگاه زبان خیام    1-36620500-051

 

 • نام شهر  خراسان رضوی - مشهد
  آدرس :  خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد- شاهد39- پلاک 215
 • آموزشگاه زبان خیام در تمام رده های سنی دخترانه و پسرانه می باشد.
 • برگزار کننده  دوره ه های تضمینی IELTS  و TOEFL 
 •   Tel : 051-36620500
 • Email : khayyamcenter@gmail.com
 • فرم تقاضای تدریس

 

نظر سنجی

احساس خوب شما از حضور در آموزشگاه خیام کدام است؟
 • زیاد
 • متوسط
 • کم